Program Hakkında

Program Hakkında

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programının temel amacı, psikolojik danışma ve rehberlik alanında nitelikli, alanındaki güncel gelişmeleri takip eden, araştırma becerisine sahip, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilen, öz-farkındalığı yüksek psikolojik danışmanlar yetiştirerek, çalışacakları kurumlarda gelişimsel ve önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik danışma hizmetleri sunabilmelerini sağlamaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı, eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarını çözmeyi amaçlayan; öğrencilerin aileleri, öğretmenleri ve akranları arasındaki ilişkileri düzenleyen; bireylerin farkındalıklarını ve iletişim becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapan, bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan alanında yetkin danışmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü, alanının temel ilkeleri olan empati, koşulsuz saygı, saydamlık gibi değerleri benimseyerek danışanların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan bir anlayış getirir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, meslek bilgisi, alan eğitimi ve genel kültür alanlarında teorik ve uygulamalı dersleri kapsamaktadır. 4 yıllık lisans eğitimi verecek olan programın eğitim dili Türkçe’dir. Lisans döneminde öğrencilerin çift anadal programları ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programından yararlanma imkânı vardır.

Bölümümüze her yıl kabul edilen öğrenci sayısı, derslerden en yüksek düzeyde faydalanmayı ve öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini yakından takip edebilmemizi olanaklı kılmaktadır.