Çift Anadal Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 10.08.2022 tarih ve 2022/16-13 sayılı karar eki        EK.25

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI
ÇİFT ANADAL PROGRAMI
I.  Yarıyıl 
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 2 3
EMB105 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 2 3
PDR101 Psikolojiye Giriş Z 2 0 2 4
PDR103 Kültürel Antropoloji Z 2 0 2 4
  TOPLAM   8 0 8 14
  TOPLAM KREDİ       8 14
II.  Yarıyıl 
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 3
EMB108 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 2 3
PDR102 Gelişim Psikolojisi 1 Z 2 0 2 4
PDR104 Fizyolojik Psikoloji Z 2 0 2 4
PDR106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Z 2 0 2 5
  TOPLAM   10 0 10 19
  TOPLAM KREDİ       18 33
III.  Yarıyıl 
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 2 3
PDR201 Gelişim Psikolojisi 2 Z 2 0 2 4
PDR203 Öğrenme Psikolojisi Z 2 0 2 4
PDR205 Sosyal Psikoloji Z 2 0 2 4
PDR207 Temel İstatistik Z 2 0 2 4
  TOPLAM   10 0 10 19
  TOPLAM KREDİ       28 52
IV. Yarıyıl 
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EMB202 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 3
PDR202 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
PDR204 Kişilik Kuramları Z 2 0 2 2
PDR206 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları Z 2 0 2 2
PDR208 Karakter ve Değer Eğitimi Z 2 0 2 3
PDR210 Test Dışı Teknikler Z 1 2 2 3
  TOPLAM   12 4 14 19
  TOPLAM KREDİ       42 71
V.  Yarıyıl 
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EMB307 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 2 3
EMB305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 2 3
PDR301 Davranış Bozuklukları 1 Z 2 0 2 3
PDR303 Psikolojik Testler Z 1 2 2 3
PDR305 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 0 2 3
PDR307 Psikolojik Danışma Kuramları Z 2 0 2 2
PDR309 Mesleki Rehberlik Z 2 0 2 2
  TOPLAM   13 2 14 19
  TOPLAM KREDİ       56 90
VI. Yarıyıl 
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EMB308 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 2 3
EMB306 Sınıf Yönetimi Z 2 0 2 3
PDR302 Davranış Bozuklukları 2 Z 2 0 2 2
PDR304 Psikolojik Danışma Becerileri Z 1 2 2 4
PDR306 Grupla Psikolojik Danışma Z 2 0 2 3
PDR308 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Z 1 2 2 2
PDR310 Manevi Danışmanlık  Z 2 0 2 2
  TOPLAM   12 4 14 19
  TOPLAM KREDİ       70 109
VII. Yarıyıl 
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EMB407 Okullarda RPD Uygulamaları 1 Z 2 6 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 2 3
PDR405 Aile Danışmanlığı Z 2 0 2 2
PDR407 Meslek Etiği ve Yasal Konular Z 2 0 2 2
PDR409 RPD’de Program Geliştirme Z 2 0 2 2
PDR411 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 Z 1 2 2 3
  TOPLAM   11 8 15 22
  TOPLAM KREDİ       85 131
VIII. Yarıyıl 
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EMB408 Okullarda RPD Uygulamaları 2 Z 2 6 5 10
PDR404 Çocuk Hukuku Z 2 0 2 3
PDR406 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Z 2 0 2 3
PDR408 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Z 2 0 2 3
PDR410 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 Z 1 2 2 3
  TOPLAM   9 8 13 22
  TOPLAM KREDİ       98 153