Çift Anadal Öğretim Programı

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Çap Programı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü İçin Öğretim Planı sayfanın sonundadır.

 


Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-9

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS ÇAP PROGRAMI
EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ İÇİN ÖĞRETİM PLANI 

 
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3
EMB105 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   4 0 0 4 6
TOPLAM KREDİ   4 6
 
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3
EMB108 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
PDR106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Z 2 0 0 2 5
TOPLAM   6 0 0 6 11
TOPLAM KREDİ   10 17
 
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   2 0 0 2 3
TOPLAM KREDİ   12 20
 
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB202 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3
EGK204 Topluma Hizmet Uygulamaları* Z 1 2 0 2 3
PDR208 Karakter ve Değer Eğitimi Z 2 0 0 2 3
PDR210 Test Dışı Teknikler Z 1 2 0 2 3
TOPLAM   6 4 0 8 12
TOPLAM KREDİ   20 32
 
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB307 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
EMB305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
PDR303 Psikolojik Testler* Z 1 2 0 2 3
PDR307 Psikolojik Danışma Kuramları* Z 2 0 0 2 2
PDR309 Mesleki Rehberlik Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   9 2 0 10 13
TOPLAM KREDİ   30 45
 
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PDR304 Psikolojik Danışma Becerileri* Z 1 2 0 2 4
PDR306 Grupla Psikolojik Danışma* Z 2 0 0 2 3
PDR308 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Z 1 2 0 2 2
TOPLAM   4 4 0 6 9
TOPLAM KREDİ   36 54
 
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB407 Okullarda RPD Uygulamaları 1 Z 2 6 0 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3
PDR405 Aile Danışmanlığı* Z 2 0 0 2 2
PDR407 Meslek Etiği ve Yasal Konular* Z 2 0 0 2 2
PDR409 RPD’de Program Geliştirme* Z 2 0 0 2 2
PDR411 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 Z 1 2 0 2 3
TOPLAM   11 8 0 15 22
TOPLAM KREDİ   51 76
 
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB408 Okullarda RPD Uygulamaları 2 Z 2 6 0 5 10
PDR404 Çocuk Hukuku* Z 2 0 0 2 3
PDR406 Travma Sonrası Psikolojik Danışma* Z 2 0 0 2 3
PDR408 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri* Z 2 0 0 2 3
PDR410 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 Z 1 2 0 2 3
TOPLAM   9 8 0 13 22
TOPLAM KREDİ   64 98
               
    KREDİ AKTS        
  Toplam Kredi  64 98        
  Zorunlu Dersler 64 98      
  Seçmeli Dersler  0 0        
  Toplam ders sayısı 29          
  Zorunlu ders sayısı 29          
  Zorunlu Ders Toplam Kredi %100          
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi %0          
  Alan Seçmeli Ders Sayısı 0          
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı 0          
Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
* İşaretli dersleri kendi ana dalından seçmeli olarak alan öğrenciler, en az 98 AKTS'yi tamamlamak üzere aşağıda yazılı derslerden almalıdırlar. 
EMB308 Eğitimde Ahlak ve Etik            
EMB306 Sınıf Yönetimi            
PDR206 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları            
PDR310 Manevi Danışmanlık            
PDR215 Cinsel Sağlık Eğitimi            
EMB223 Öğrenme Güçlüğü            
EMB226 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu            
EMB222 Eğitimde Proje Hazırlama            
EMB426 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim            
EMB424 Okul Dışı Öğrenme Ortamları            
               
**Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.

 

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-10

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS ÇAP PROGRAMI
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İÇİN ÖĞRETİM PLANI 

                 
I. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3  
EMB105 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3  
TOPLAM   4 0 0 4 6  
TOPLAM KREDİ   4 6  
   
II. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3  
EMB108 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3  
PDR102 Gelişim Psikolojisi 1 Z 2 0 0 2 4  
PDR106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Z 2 0 0 2 5  
PDR104 Fizyolojik Psikoloji Z 2 0 0 2 4  
TOPLAM   10 0 0 10 19  
TOPLAM KREDİ   14 25  
   
III. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3  
PDR201 Gelişim Psikolojisi 2 Z 2 0 0 2 4  
PDR203 Öğrenme Psikolojisi Z 2 0 0 2 4  
TOPLAM   6 0 0 6 11  
TOPLAM KREDİ   20 36  
   
IV. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMB202 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3  
EGK204 Topluma Hizmet Uygulamaları* Z 1 2 0 2 3  
PDR204 Kişilik Kuramları Z 2 0 0 2 2  
PDR206 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları Z 2 0 0 2 2  
PDR210 Test Dışı Teknikler Z 1 2 0 2 3  
TOPLAM   10 4 0 10 13  
TOPLAM KREDİ   30 49  
   
V. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMB305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3  
PDR301 Davranış Bozuklukları 1 Z 2 0 0 2 3  
PDR303 Psikolojik Testler Z 1 2 0 2 3  
PDR305 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 0 0 2 3  
PDR307 Psikolojik Danışma Kuramları Z 2 0 0 2 2  
PDR309 Mesleki Rehberlik Z 2 0 0 2 2  
TOPLAM   11 2 0 12 16  
TOPLAM KREDİ   42 65  
                 
VI. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMB306 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3  
PDR302 Davranış Bozuklukları 2 Z 2 0 0 2 2  
PDR304 Psikolojik Danışma Becerileri Z 1 2 0 2 4  
PDR306 Grupla Psikolojik Danışma Z 2 0 0 2 3  
PDR308 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Z 1 2 0 2 2  
TOPLAM   8 4 0 10 14  
TOPLAM KREDİ   52 79  
   
VII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3  
EMB407 Okullarda RPD Uygulamaları 1 Z 2 6 0 5 10  
PDR405 Aile Danışmanlığı* Z 2 0 0 2 2  
PDR407 Meslek Etiği ve Yasal Konular Z 2 0 0 2 2  
PDR409 RPD’de Program Geliştirme Z 2 0 0 2 2  
PDR411 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 Z 1 2 0 2 3  
TOPLAM   11 8 0 15 22  
TOPLAM KREDİ   67 101  
   
VIII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
EMB408 Okullarda RPD Uygulamaları 2 Z 2 6 0 5 10  
PDR404 Çocuk Hukuku* Z 2 0 0 2 3  
PDR406 Travma Sonrası Psikolojik Danışma* Z 2 0 0 2 3  
PDR408 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Z 2 0 0 2 3  
PDR410 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 Z 1 2 0 2 3  
TOPLAM   9 8 0 13 22  
TOPLAM KREDİ   80 123  
                 
    KREDİ AKTS          
  Toplam Kredi  80 123          
  Zorunlu Dersler 80 123          
  Seçmeli Dersler  0 0          
  Toplam ders sayısı 37            
  Zorunlu ders sayısı 37            
  Zorunlu Ders Toplam Kredi %100            
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi %0            
  Alan Seçmeli Ders Sayısı 0            
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı 0            
                 
  Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
                 
                 
* İşaretli dersleri kendi ana dalından seçmeli olarak alan öğrenciler, en az 123 AKTS'yi tamamlamak üzere aşağıda yazılı derslerden almalıdırlar. 
EMB308 Eğitimde Ahlak ve Etik              
EMB306 Sınıf Yönetimi              
PDR206 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları              
PDR310 Manevi Danışmanlık              
PDR215 Cinsel Sağlık Eğitimi              
EMB223 Öğrenme Güçlüğü              
EMB226 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu              
EMB426 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim              
EMB424 Okul Dışı Öğrenme Ortamları              
PDR208 Karakter ve Değer Eğitimi              
                 
**Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.