ÇAP Öğretim Planı (Fakülte içi)

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-11

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI
FAKÜLTE İÇİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 
 
  I.                    Yarıyıl           
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
PDR101 Psikolojiye Giriş* Z 2 0 2 4
PDR103 Kültürel Antropoloji* Z 2 0 2 4
  TOPLAM   4 0 4 8
  TOPLAM KREDİ       4 8
 
  II.                  Yarıyıl           
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
PDR102 Gelişim Psikolojisi 1* Z 2 0 2 4
PDR104 Fizyolojik Psikoloji Z 2 0 2 4
PDR106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma* Z 2 0 2 5
  TOPLAM   6 0 6 13
  TOPLAM KREDİ       10 21
 
  III.                Yarıyıl           
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
PDR201 Gelişim Psikolojisi 2* Z 2 0 2 4
PDR203 Öğrenme Psikolojisi* Z 2 0 2 4
PDR205 Sosyal Psikoloji* Z 2 0 2 4
PDR207 Temel İstatistik* Z 2 0 2 4
  TOPLAM   8 0 8 16
  TOPLAM KREDİ       18 37
 
  IV.                Yarıyıl           
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
PDR204 Kişilik Kuramları Z 2 0 2 2
PDR206 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları Z 2 0 2 2
PDR208 Karakter ve Değer Eğitimi* Z 2 0 2 3
PDR210 Test Dışı Teknikler Z 1 2 2 3
  TOPLAM   7 2 8 10
  TOPLAM KREDİ       26 47
 
  V.                  Yarıyıl           
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
PDR301 Davranış Bozuklukları 1 Z 2 0 2 3
PDR303 Psikolojik Testler Z 1 2 2 3
PDR305 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 0 2 3
PDR307 Psikolojik Danışma Kuramları Z 2 0 2 2
PDR309 Mesleki Rehberlik Z 2 0 2 2
  TOPLAM   9 2 10 13
  TOPLAM KREDİ       36 60
 
  VI.                Yarıyıl           
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
PDR302 Davranış Bozuklukları 2 Z 2 0 2 2
PDR304 Psikolojik Danışma Becerileri Z 1 2 2 4
PDR306 Grupla Psikolojik Danışma Z 2 0 2 3
PDR308 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Z 1 2 2 2
PDR310 Manevi Danışmanlık  Z 2 0 2 2
  TOPLAM   8 4 10 13
  TOPLAM KREDİ       46 73
 
  VII.             Yarıyıl           
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EMB407 Okullarda RPD Uygulamaları 1 Z 2 6 5 10
PDR405 Aile Danışmanlığı Z 2 0 2 2
PDR407 Meslek Etiği ve Yasal Konular Z 2 0 2 2
PDR409 RPD’de Program Geliştirme Z 2 0 2 2
PDR411 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 Z 1 2 2 3
  TOPLAM   9 8 13 19
  TOPLAM KREDİ       59 92
 
  VIII.           Yarıyıl           
KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
EMB408 Okullarda RPD Uygulamaları 2 Z 2 6 5 10
PDR404 Çocuk Hukuku* Z 2 0 2 3
PDR406 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Z 2 0 2 3
PDR408 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Z 2 0 2 3
PDR410 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 Z 1 2 2 3
  TOPLAM   9 8 13 22
  TOPLAM KREDİ       72 114
             
    KREDİ AKTS    
  Toplam Kredi  72 114      
  Zorunlu Dersler 72 114      
  Seçmeli Dersler  0 0      
  Toplam ders sayısı 33        
  Zorunlu ders sayısı 33        
  Zorunlu Ders Toplam Kredi 100%        
  Seçmeli Ders Toplam Kredi 0%        
  Alan Seçmeli Ders Sayısı 0        
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı 0        
             
Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
* İşaretli dersleri kendi ana dalından seçmeli olarak alan öğrenciler, en az 114 AKTS'yi tamamlamak üzere aşağıda yazılı derslerden almalıdırlar. 
             
             
PDR209 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk          
PDR211 Yaratıcı Drama          
PDR213 Çalışma Sosyolojisi          
PDR215 Cinsel Sağlık Eğitimi          
PDR217 Okulda Ruh Sağlığı          
PDR219 Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma          
PDR221 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği          
PDR212 İnsan Kaynakları Yönetimi          
PDR214 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi          
PDR216 Sosyal Beceri Eğitimi          
PDR218 Çocuk İstismarı ve İhmali          
PDR220 Duyuşsal Eğitim          
PDR222 Aile İçi Şiddet          
PDR311 Aile İçi İlişkiler ve İletişim          
PDR313 Ana-Baba Eğitimi          
PDR315 Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma          
PDR317 RPD’de Konsültasyon          
PDR319 Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemleri          
PDR321 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme          
PDR323 Teknoloji Bağımlılığı          
PDR312 Krize Müdahale          
PDR314 Ailede Bağımlılık Eğitimi          
PDR316 Yakın İlişkiler Psikolojisi          
PDR318 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma          
PDR320 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma          
PDR322 Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri          
PDR413 Kısa Süreli Psikolojik Danışma          
PDR415 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma          
PDR417 Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri          
PDR419 İş ve Meslek Danışmanlığı          
PDR421 İş Analizi ve Performans Değerlendirme          
PDR412 Boşanma ve Boşanma Arabuluculuğu          
PDR414 Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı          
PDR416 Aile Danışmanlığı ve Etik          
PDR418 Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı           
PDR420 Okullarda Yaşam Kariyeri Gelişimi          
PDR422 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi          
PDR424 Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi          
PDR426 Kariyer Bilgi Kaynakları          
PDR428 Uygulamalı Davranış Analizi