Lisans Öğretim Programı

Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 10.02.2022 tarih ve 2022/04-3 sayılı karar eki        EK-3

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI 

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3
EMB105 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 3
EGK105 Yabancı Dil I  Z 2 0 0 2 3
EGK101 Türk Dili I Z 3 0 0 3 5
EGK103 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 0 3 5
PDR101 Psikolojiye Giriş Z 2 0 0 2 4
PDR103 Kültürel Antropoloji Z 2 0 0 2 4
TOPLAM     18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ 18 30
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 3
EGK106 Yabancı Dil II   Z 2 0 0 2 3
EGK102 Türk Dili II Z 3 0 0 3 5
EMB108 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
PDR102 Gelişim Psikolojisi I Z 2 0 0 2 4
PDR104 Fizyolojik Psikoloji Z 2 0 0 2 4
PDR106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Z 2 0 0 2 5
TOPLAM   17 0 0 17 30
TOPLAM KREDİ 35 60
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
PDR201 Gelişim Psikolojisi II Z 2 0 0 2 4
PDR203 Öğrenme Psikolojisi Z 2 0 0 2 4
PDR205 Sosyal Psikoloji Z 2 0 0 2 4
PDR207 Temel İstatistik Z 2 0 0 2 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 3
  Alan Bilgisi Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4
TOPLAM   16 0 0 16 30
TOPLAM KREDİ 51 90
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB202 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
EGK204 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 0 2 3
PDR204 Kişilik Kuramları Z 2 0 0 2 2
PDR206 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları Z 2 0 0 2 2
PDR208 Karakter ve Değer Eğitimi Z 2 0 0 2 3
PDR210 Test Dışı Teknikler Z 1 2 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4
TOPLAM   18 4 0 20 30
TOPLAM KREDİ 71 120
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB305 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Z 2 0 0 2 3
EMB307 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
PDR301 Davranış Bozuklukları I Z 2 0 0 2 3
PDR303 Psikolojik Testler Z 1 2 0 2 3
PDR305 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 0 0 2 3
PDR307 Psikolojik Danışma Kuramları Z 2 0 0 2 2
PDR309 Mesleki Rehberlik Z 2 0 0 2 2
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4
TOPLAM   19 2 0 20 30
TOPLAM KREDİ 91 150
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB308 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 0 2 3
EMB306 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3
PDR302 Davranış Bozuklukları II Z 2 0 0 2 2
PDR304 Psikolojik Danışma Becerileri Z 1 2 0 2 4
PDR306 Grupla Psikolojik Danışma Z 2 0 0 2 3
PDR308 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Z 1 2 0 2 2
PDR310 Manevi Danışmanlık Z 2 0 0 2 2
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4
TOPLAM   18 4 0 20 30
TOPLAM KREDİ 111 180
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB407 Okullarda RPD Uygulamaları I Z 2 6 0 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3
PDR405 Aile Danışmanlığı Z 2 0 0 2 2
PDR407 Meslek Etiği ve Yasal Konular Z 2 0 0 2 2
PDR409 RPD’de Program Geliştirme Z 2 0 0 2 2
PDR411 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I Z 1 2 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
TOPLAM   15 8 0 19 30
TOPLAM KREDİ 130 210
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB408 Okullarda RPD Uygulamaları II Z 2 6 0 5 10
PDR404 Çocuk Hukuku Z 2 0 0 2 3
PDR406 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Z 2 0 0 2 3
PDR408 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Z 2 0 0 2 3
PDR410 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II Z 1 2 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4
TOPLAM   13 8 0 17 30
TOPLAM KREDİ 147 240
               
T: Teori U: Uygulama  UK:UlusalKredi  AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi            
               
ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PDR209 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk S 2 0 0 2 4
PDR211 Yaratıcı Drama S 2 0 0 2 4
PDR213 Çalışma Sosyolojisi S 2 0 0 2 4
PDR215 Cinsel Sağlık Eğitimi S 2 0 0 2 4
PDR217 Okulda Ruh Sağlığı S 2 0 0 2 4
PDR219 Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma S 2 0 0 2 4
PDR221 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği S 2 0 0 2 4
PDR212 İnsan Kaynakları Yönetimi S 2 0 0 2 4
PDR214 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi S 2 0 0 2 4
PDR216 Sosyal Beceri Eğitimi S 2 0 0 2 4
PDR218 Çocuk İstismarı ve İhmali S 2 0 0 2 4
PDR220 Duyuşsal Eğitim S 2 0 0 2 4
PDR222 Aile İçi Şiddet S 2 0 0 2 4
PDR311 Aile İçi İlişkiler ve İletişim S 2 0 0 2 4
PDR313 Ana-Baba Eğitimi S 2 0 0 2 4
PDR315 Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma S 2 0 0 2 4
PDR317 RPD’de Konsültasyon S 2 0 0 2 4
PDR319 Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemleri S 2 0 0 2 4
PDR321 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme S 2 0 0 2 4
PDR323 Teknoloji Bağımlılığı S 2 0 0 2 4
PDR312 Krize Müdahale S 2 0 0 2 4
PDR314 Ailede Bağımlılık Eğitimi S 2 0 0 2 4
PDR316 Yakın İlişkiler Psikolojisi S 2 0 0 2 4
PDR318 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma S 2 0 0 2 4
PDR320 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma S 2 0 0 2 4
PDR322 Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri S 2 0 0 2 4
PDR413 Kısa Süreli Psikolojik Danışma S 2 0 0 2 4
PDR415 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma S 2 0 0 2 4
PDR417 Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri S 2 0 0 2 4
PDR419 İş ve Meslek Danışmanlığı S 2 0 0 2 4
PDR421 İş Analizi ve Performans Değerlendirme S 2 0 0 2 4
PDR412 Boşanma ve Boşanma Arabuluculuğu S 2 0 0 2 4
PDR414 Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı S 2 0 0 2 4
PDR416 Aile Danışmanlığı ve Etik S 2 0 0 2 4
PDR418 Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı  S 2 0 0 2 4
PDR420 Okullarda Yaşam Kariyeri Gelişimi S 2 0 0 2 4
PDR422 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi S 2 0 0 2 4
PDR424 Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi S 2 0 0 2 4
PDR426 Kariyer Bilgi Kaynakları S 2 0 0 2 4
PDR428 Uygulamalı Davranış Analizi S 2 0 0 2 4
               
               
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER
EMB 221 Eğitim Tarihi S 2 0 0 2 4
EMB 223 Öğrenme Güçlüğü S 2 0 0 2 4
EMB 225 Mikro Öğretim S 2 0 0 2 4
EMB 222 Eğitimde Proje Hazırlama S 2 0 0 2 4
EMB 224 Eğitim Hukuku S 2 0 0 2 4
EMB 226 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu S 2 0 0 2 4
EMB 323 Eğitim Antropolojisi S 2 0 0 2 4
EMB 325 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler S 2 0 0 2 4
EMB 327 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme S 2 0 0 2 4
EMB 322 Eleştirel ve Analitik Düşünme S 2 0 0 2 4
EMB 324 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB 326 Eğitimde Drama S 2 0 0 2 4
EMB 328 Karşılaştırmalı Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB 421 Çocuk Psikolojisi S 2 0 0 2 4
EMB 423 Kapsayıcı Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB 425 Müze Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB 427 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama S 2 0 0 2 4
EMB 422 Eğitimde Program Geliştirme S 2 0 0 2 4
EMB 424 Okul Dışı Öğrenme Ortamları S 2 0 0 2 4
EMB 426 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB 428 Açık ve Uzaktan Öğrenme S 2 0 0 2 4
               
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER
EGK 221 Kültür ve Dil S 2 0 0 2 3
EGK 223 Geleneksel Türk El Sanatları S 2 0 0 2 3
EGK 225 Ekonomi ve Girişimcilik S 2 0 0 2 3
EGK 227 Mesleki İngilizce S 2 0 0 2 3
EGK 229 Türk Kültür Coğrafyası S 2 0 0 2 3
EGK 222 Kariyer Planlama ve Geliştirme S 2 0 0 2 3
EGK 224 Türk Halk Oyunları S 2 0 0 2 3
EGK 226 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele S 2 0 0 2 3
EGK 228 Sanat ve Estetik S 2 0 0 2 3
EGK 321 İnsan İlişkileri ve İletişim S 2 0 0 2 3
EGK 323 Beslenme ve Sağlık S 2 0 0 2 3
EGK 325 Türk Sanatı Tarihi S 2 0 0 2 3
EGK 327 Türk İşaret Dili S 2 0 0 2 3
EGK 329 Medya Okuryazarlığı S 2 0 0 2 3
EGK 322 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi S 2 0 0 2 3
EGK 324 Bilim Tarihi ve Felsefesi S 2 0 0 2 3
EGK 326 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 0 2 3
EGK 328 Türk Musikisi S 2 0 0 2 3
               
               
  GENEL TOPLAM        
     KREDİ AKTS        
   Zorunlu Dersler 115 180        
   Seçmeli Dersler  32 60        
  Toplam Kredi  147 240        
   Toplam Ders Sayısı 69          
   Zorunlu Ders sayısı 53          
  Seçmeli Ders Sayısı 16          
   Zorunlu Ders Toplam AKTS 75%          
   Seçmeli Ders  Toplam AKTS 25%          
   Alan Eğitimi Seçmeli Ders Sayısı 6          
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders Sayısı 6          
  Genel Kültür Seçmeli Ders Sayısı 4