Lisans Öğretim Programı

Lisans Öğretim Programı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM PROGRAMI

 

I. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB101

Eğitime Giriş

Z

2

0

0

2

3

EMB105

Eğitim Sosyolojisi

Z

2

0

0

2

3

AIIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

0

0

2

3

EGK105

İngilizce I

Z

2

0

0

2

3

EGK101

Türk Dili I

Z

3

0

0

3

5

EGK103

Bilişim Teknolojileri

Z

3

0

0

3

5

PDR101

Psikolojiye Giriş

Z

2

0

0

2

4

PDR103

Kültürel Antropoloji

Z

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

18

0

0

18

30

TOPLAM KREDİ

 

18

30

 

II. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB106

Eğitim Felsefesi

Z

2

0

0

2

3

AIIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

0

0

2

3

EGK106

İngilizce II

Z

2

0

0

2

3

EGK102

Türk Dili II

Z

3

0

0

3

5

EMB108

Öğretim Teknolojileri

Z

2

0

0

2

3

PDR102

Gelişim Psikolojisi I

Z

2

0

0

2

4

PDR104

Fizyolojik Psikoloji

Z

2

0

0

2

4

PDR106

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Z

2

0

0

2

5

TOPLAM

 

17

0

0

17

30

TOPLAM KREDİ

 

35

60

 

III. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB203

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Z

2

0

0

2

3

PDR201

Gelişim Psikolojisi II

Z

2

0

0

2

4

PDR203

Öğrenme Psikolojisi

Z

2

0

0

2

4

PDR205

Sosyal Psikoloji

Z

2

0

0

2

4

PDR207

Temel İstatistik

Z

2

0

0

2

4

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders I

S

2

0

0

2

4

 

Genel Kültür Seçmeli Ders I

S

2

0

0

2

3

 

Alan Bilgisi Seçmeli Ders I

S

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

16

0

0

16

30

TOPLAM KREDİ

 

51

90

 

IV. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB202

Türk Eğitim Tarihi

Z

2

0

0

2

3

EMB204

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Z

2

0

0

2

3

PDR202

Topluma Hizmet Uygulamaları

Z

1

2

0

2

3

PDR204

Kişilik Kuramları

Z

2

0

0

2

2

PDR206

Yaşam Dönemi ve Uyum Sorunları

Z

2

0

0

2

2

PDR208

Karakter ve Değer Eğitimi

Z

2

0

0

2

3

PDR210

Test Dışı Teknikler

Z

1

2

0

2

3

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders II

S

2

0

0

2

4

 

Genel Kültür Seçmeli Ders II

S

2

0

0

2

3

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders II

S

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

18

4

0

20

30

TOPLAM KREDİ

 

71

120

 

V. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB303

Eğitimde Ahlak ve Etik

Z

2

0

0

2

3

EMB301

Sınıf Yönetimi

Z

2

0

0

2

3

PDR301

Davranış Bozuklukları I

Z

2

0

0

2

3

PDR303

Psikolojik Testler

Z

1

2

0

2

3

PDR305

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Z

2

0

0

2

3

PDR307

Psikolojik Danışma Kuramları

Z

2

0

0

2

2

PDR309

Mesleki Rehberlik

Z

2

0

0

2

2

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders III

S

2

0

0

2

4

 

Genel Kültür Seçmeli Ders III

S

2

0

0

2

3

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders III

S

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

19

2

0

20

30

TOPLAM KREDİ

 

91

150

 

VI. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB302

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Z

2

0

0

2

3

EMB304

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Z

2

0

0

2

3

PDR302

Davranış Bozuklukları II

Z

2

0

0

2

2

PDR304

Psikolojik Danışma Becerileri

Z

1

2

0

2

4

PDR306

Grupla Psikolojik Danışma

Z

2

0

0

2

3

PDR308

Mesleki Rehberlik Uygulamaları

Z

1

2

0

2

2

PDR310

Manevi Danışmanlık

Z

2

0

0

2

2

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders IV

S

2

0

0

2

4

 

Genel Kültür Seçmeli Ders IV

S

2

0

0

2

3

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders IV

S

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

18

4

0

20

30

TOPLAM KREDİ

 

1111

180

 

 VII. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

PDR401

Okullarda RPD Uygulamaları 1

Z

2

6

0

5

10

PDR403

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Z

2

0

0

2

3

PDR405

Aile Danışmanlığı

Z

2

0

0

2

2

PDR407

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Z

2

0

0

2

2

PDR409

RPD’de Program Geliştirme

Z

2

0

0

2

2

PDR411

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I

Z

1

2

0

2

3

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders V

S

2

0

0

2

4

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders V

S

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

15

8

0

19

30

TOPLAM KREDİ

 

130

210

 

 VIII. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

PDR402

Okullarda RPD Uygulamaları II

Z

2

6

0

5

10

PDR404

Çocuk Hukuku

Z

2

0

0

2

3

PDR406

Travma Sonrası Psikolojik Danışma

Z

2

0

0

2

3

PDR408

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Z

2

0

0

2

3

PDR410

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II

Z

1

2

0

2

3

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders VI

S

2

0

0

2

4

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders VI

S

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

13

8

0

17

30

TOPLAM KREDİ

 

147

240

 T: Teori U: Uygulama  UK:UlusalKredi  AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER

 Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

PDR209

Türk Kültüründe Aile ve Çocuk

S

2

0

0

2

4

PDR211

Yaratıcı Drama

S

2

0

0

2

4

PDR213

Çalışma Sosyolojisi

S

2

0

0

2

4

PDR215

Cinsel Sağlık Eğitimi

S

2

0

0

2

4

PDR217

Okulda Ruh Sağlığı

S

2

0

0

2

4

PDR219

Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma

S

2

0

0

2

4

PDR221

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

S

2

0

0

2

4

PDR212

İnsan Kaynakları Yönetimi

S

2

0

0

2

4

PDR214

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

S

2

0

0

2

4

PDR216

Sosyal Beceri Eğitimi

S

2

0

0

2

4

PDR218

Çocuk İstismarı ve İhmali

S

2

0

0

2

4

PDR220

Duyuşsal Eğitim

S

2

0

0

2

4

PDR222

Aile İçi Şiddet

S

2

0

0

2

4

PDR311

Aile İçi İlişkiler ve İletişim

S

2

0

0

2

4

PDR313

Anne Baba Eğitimi

S

2

0

0

2

4

PDR315

Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma

S

2

0

0

2

4

PDR317

RPD’de Konsültasyon

S

2

0

0

2

4

PDR319

Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemleri

S

2

0

0

2

4

PDR321

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

S

2

0

0

2

4

PDR312

Krize Müdahale

S

2

0

0

2

4

PDR314

Ailede Bağımlılık Eğitimi

S

2

0

0

2

4

PDR316

Yakın İlişkiler Psikolojisi

S

2

0

0

2

4

PDR318

Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma

S

2

0

0

2

4

PDR320

Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma

S

2

0

0

2

4

PDR322

Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri

S

2

0

0

2

4

PDR413

Kısa Süreli Psikolojik Danışma

S

2

0

0

2

4

PDR415

Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma

S

2

0

0

2

4

PDR417

Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri

S

2

0

0

2

4

PDR419

İş ve Meslek Danışmanlığı

S

2

0

0

2

4

PDR421

İş Analizi ve Performans Değerlendirme

S

2

0

0

2

4

PDR412

Boşanma ve Boşanma Arabuluculuğu

S

2

0

0

2

4

PDR414

Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı

S

2

0

0

2

4

PDR416

Aİle Danışmanlığı ve Etik

S

2

0

0

2

4

PDR418

Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı

S

2

0

0

2

4

PDR420

Okullarda Yaşam Kariyeri Gelişimi

S

2

0

0

2

4

PDR422

Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi

S

2

0

0

2

4

PDR424

Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi

S

2

0

0

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER

 Yarıyıl

EMB 221

Eğitim Tarihi

S

2

0

0

2

4

EMB 223

Öğrenme Güçlüğü

S

2

0

0

2

4

EMB 225

Mikro Öğretim

S

2

0

0

2

4

EMB 222

Eğitimde Proje Hazırlama

S

2

0

0

2

4

EMB 224

Eğitim Hukuku

S

2

0

0

2

4

EMB 226

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

S

2

0

0

2

4

EMB 321

Karakter ve Değer Eğitimi

S

2

0

0

2

4

EMB 323

Eğitim Antropolojisi

S

2

0

0

2

4

EMB 325

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

S

2

0

0

2

4

EMB 322

Eleştirel ve Analitik Düşünme

S

2

0

0

2

4

EMB 324

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

S

2

0

0

2

4

EMB 326

Eğitimde Drama

S

2

0

0

2

4

EMB 328

Karşılaştırmalı Eğitim

S

2

0

0

2

4

EMB 421

Çocuk Psikolojisi

S

2

0

0

2

4

EMB 423

Kapsayıcı Eğitim

S

2

0

0

2

4

EMB 425

Müze Eğitimi

S

2

0

0

2

4

EMB 427

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

S

2

0

0

2

4

EMB 422

Eğitimde Program Geliştirme

S

2

0

0

2

4

EMB 424

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

S

2

0

0

2

4

EMB 426

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

S

2

0

0

2

4

EMB 428

Açık ve Uzaktan Öğrenme

S

2

0

0

2

4

 

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER

 Yarıyıl

EGK 221

Kültür ve Dil

S

2

0

0

2

3

EGK 223

Geleneksel Türk El Sanatları

S

2

0

0

2

3

EGK 225

Ekonomi ve Girişimcilik

S

2

0

0

2

3

EGK 227

Mesleki İngilizce

S

2

0

0

2

3

EGK 222

Kariyer Planlama ve Geliştirme

S

2

0

0

2

3

EGK 224

Türk Halk Oyunları

S

2

0

0

2

3

EGK 226

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

S

2

0

0

2

3

EGK 228

Sanat ve Estetik

S

2

0

0

2

3

EGK 321

İnsan İlişkileri ve İletişim

S

2

0

0

2

3

EGK 323

Beslenme ve Sağlık

S

2

0

0

2

3

EGK 325

Türk Sanatı Tarihi

S

2

0

0

2

3

EGK 327

Türk İşaret Dili

S

2

0

0

2

3

EGK 322

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

S

2

0

0

2

3

EGK 324

Bilim Tarihi ve Felsefesi

S

2

0

0

2

3

EGK 326

Bilim ve Araştırma Etiği

S

2

0

0

2

3

EGK 328

Türk Musikisi

S

2

0

0

2

3

 

GENEL TOPLAM

 

  

KREDİ

AKTS

 Zorunlu Dersler

 

102

180

 Seçmeli Dersler

 

32

60

Toplam Kredi

 

147

240

 Toplam Ders Sayısı

 

69

 Zorunlu Ders sayısı

53

Seçmeli Ders Sayısı

 

16

 Zorunlu Ders Toplam AKTS

 

75%

 Seçmeli Ders  Toplam AKTS

 

25%

 Alan Eğitimi Seçmeli Ders Sayısı

 

6

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders Sayısı

 

6

Genel Kültür Seçmeli Ders Sayısı

 

4