Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Güldal’ın "The effect of mindfulness based psychoeducation program on adolescents’ character strengths, mindfulness and academic achievement" Adlı Makalesi SSCI Kapsamındaki Current Psychology 'de Yayımlanmıştır

Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Güldal’ın "The effect of mindfulness based psychoeducation program on adolescents’ character strengths, mindfulness and academic achievement" Adlı Makalesi SSCI Kapsamındaki Current Psychology 'de Yayımlanmıştır

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Güldal’ın “The effect of mindfulness based psychoeducation program on adolescents’ character strengths, mindfulness and academic achievement” adlı makalesi SSCI kapsamındaki Current Psychology isimli dergide yayımlanmıştır.

Ergenlere yönelik hazırlanmış olan 8 haftalık bilinçli farkındalık temelli psikoeğitim programının lise öğrencilerinin karakter güçlerine, bilinçli farkındalık düzeylerine ve akademik başarılarına etkisinin incelendiği karma yöntemli araştırmanın ayrıntılarına bu bağlantı aracılığıyla ulaşılabilir: http://doi.org/10.1007/s12144-020-01153-w

Özet: “The research was conducted to prepare a mindfulness-based psychoeducation program for adolescents and to test the effect of the program on character strengths, mindfulness levels, and academic achievement of high school students. The study was designed as mixed-method research, and consisted of two stages. In the first stage, the relationship between mindfulness, character strengths, and academic achievement was investigated. According to the findings, 24.5% of the variance in grade point average was predicted by mindfulness and three character strengths including persistence, prudence, and openness to learning. In the second stage, a mindfulness-based psychoeducation program was developed and its effects on high school students’ perseverance, prudence, love of learning character strengths, mindfulness, and academic achievements were examined in a pretest- posttest randomized control group design. According to results, the 8-week mindfulness-based psychoeducation program increased the level of mindfulness of participants, while partially increasing their three character strengths, and academic achievement.”

Güldal, Ş., & Satan, A. (2020). The effect of mindfulness based psychoeducation program on adolescents’ character strengths, mindfulness and academic achievement. Current Psychology, 1-12.

Görüntülenme: 357 Yayınlanma Tarihi: 4 Aralık 2020