Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Taşçı’nın “Yükseköğretimin Tarihçesi ve İşlevleri” ve “Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Etik Bileşenleri” İsimli Bölümlerinin de Yer Aldığı "Yükseköğretimde Etik" Yayımlanmıştır

Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Taşçı’nın “Yükseköğretimin Tarihçesi ve İşlevleri” ve “Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Etik Bileşenleri” İsimli Bölümlerinin de Yer Aldığı "Yükseköğretimde Etik" Yayımlanmıştır

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Taşçı’nın “Yükseköğretimin Tarihçesi ve İşlevleri” ve “Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Etik Bileşenleri” isimli bölümlerinin de yer aldığı, Doç. Dr. Faruk Levent editörlüğünde yazılan Yükseköğretimde Etik isimli kitap yayınlanmıştır. 

Alandaki önemli bir boşluğu dolduran kitabın içeriğine dair ayrıntılı bilgiye bu bağlantıdan ulaşılabilir: https://www.nobelyayin.com/kitap_16599.html

“Yükseköğretim kurumları içerisinde en başta gelen üniversitelerin temel işlevleri; bilimsel çalışmaların üretilmesi, topluma hizmet sunulması, eğitim-öğretim hizmetleri ile meslek elemanları ve geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır. Bu işlevlerin yerine getirilme sürecinin her aşamasında, etik davranış kurallarına ve bilim etiğine uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Bu kitapta, yükseköğretimde etik ile ilgili güncel araştırmalar, çağdaş tartışmalar, geçmişteki gelişmeler de göz önünde bulundurularak verilmeye çalışılmıştır. Kitapta, bilimsel ve akademik yazım ilkeleri dikkate alınarak konular ele alınmıştır. Kitapta her bir bölüm, teorik olarak ele alındığı gibi, uygulamaya dönük örneklere de yer verilmiştir.”

Görüntülenme: 307 Yayınlanma Tarihi: 4 Aralık 2020