Dr. Öğretim Üyesi Figen Kasapoğlu’nun Araştırması Journal of Theoretical Educational Science Dergisinde Yayınlandı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Figen Kasapoğlu’nun "University Students’ Levels of Well-Being, Social Media Usage, Self-Control, and Insomnia in Turkey” adlı araştırması ERIC kapsamındaki uluslararası Journal of Theoretical Educational Science dergisinde yayınlandı.

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları sosyal medya kullanımları, uykusuzluk ve öz kontrolleri açısından incelendi. Dört yüz dört öğrencinin katıldığı ve değişkenler arasındaki ilişkilerin yol analizi yoluyla test edildiği bu çalışmada, sosyal medya bozukluğu ve uykusuzluğun psikolojik iyi oluşu öz kontrol aracılığı ile dolaylı ve anlamlı olarak yordadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın ayrıntılarına bu linkten erişebilirsiniz: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2532033

Kasapoğlu, F. (2023). University Students’ Levels of Well-Being, Social Media Usage, Self-Control, and Insomnia in Turkey. Journal of Theoretical Educational Science16(2), 268-286. http://doi.org/10.30831/akukeg.1142221

Görüntülenme: 93 Yayınlanma Tarihi: 24 Mayıs 2023